ประกาศรายชื่อหนังสือที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์ Asian Festival of Children’s Content 2021

หนังสือที่ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับตัวอักษร

๑. ต้นหม่อนของคุณหมี
๒. บาบา
๓. พี่ด้วงใหญ่ไม่ย่อท้อ
๔. เรขาคณิตผจญมังกรไฟ
๕. เรไรรายวัน ๒
๖. เรายังรักกันทุกวันจ้ะ
๗. โลกดวงนี้ก็เป็นของหนอนด้วย
๘. วัยอลวน เพื่อนรักอลเวง
๙. Calm
๑๐. Hug กอด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมกา

๑. อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา (ประธาน)        

 • ประธานมูลนิธิหนังสือเด็กไทยสู่สากล
 • กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 • ผู้แปลและประพันธ์หนังสือเด็ก                               

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การเขียนสร้างสรรค์/ การแปลสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส คติชาวบ้าน คติชนวิทยา การบรรณาธิการกิจ

๓. อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์             

 • รองประธานมูลนิธิหนังสือเด็กไทยสู่สากล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีไทย/ อังกฤษ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การบรรณาธิการกิจ การแปล (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ) การเล่านิทาน การพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ การแสดงและจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก                                                    

๔. คุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์

 • นักประพันธ์หนังสือภาพสำหรับเด็ก
 • บรรณาธิการหนังสือภาพสำหรับเด็ก มูลนิธิเอสซีจี

๕. คุณพัชรไพลิน อินทรสมบัติ                  

 • กรรมการมูลนิธิหนังสือเด็กไทยสู่สากล
 • ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าเอเชีย International Sales Executive Asia, Hodder Education, Hachette UK
 • ประสบการณ์ร่วมงานสำนักพิมพ์ในอังกฤษและองค์กรทางด้าน Publishing ของอังกฤษ

มูลนิธิหนังสือเด็กไทยสู่สากลจะนำเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ทาง Singapore Book Council พิจารณาเป็นลำดับต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *